Od 5 do 14 czerwca trwa w Londynie 101. sesja Komitetu Bezpieczeństwa Morskiego IMO (Międzynarodowej Organizacji Morskiej).

Jej główne tematy to:

- przyjęcie propozycji poprawek do konwencji SOLAS i innych obowiązujących kodeksów międzynarodowych,
- opracowanie zakresu uregulowań dla autonomicznych nawodnych jednostek pływających (MASS),
- zagadnienia związane ze standardami konstrukcyjnymi opartymi na celu (GBS - Goal Based Standard),
- środki bezpieczeństwa dla statków uprawiających żeglugę na wodach polarnych,
- czynniki poprawiające bezpieczeństwo statków w kontekście stosowania paliwa żeglugowego, w związku z przyjętym limitem zawartości siarki,
- najnowsze dane na temat piractwa i napadów na statki,
- zatwierdzenie projektu wytycznych i okólników MSC dotyczących narzędzi stosowanych w e-nawigacji,
- bezpieczeństwo promów operujących w żegludze krajowej,
- zatwierdzenie/przyjęcie projektów poprawek do innych kodeksów i przepisów.

W części sesji, odbywającej się w tym tygodniu, uczestniczy dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie, Wojciech Zdanowicz, natomiast w części przyszłotygodniowej weźmie udział jego zastępca ds. inspekcji morskiej, Przemysław Lenard.

Więcej na temat sesji:

Maritime Safety Committee (MSC), 101st session – Media information

rel (Urząd Morski w Szczecinie)