Ponad tysiąc studentów rozpocznie naukę w Akademii Marynarki Wojennej. Uczelnia zainauguruje nowy rok akademicki w piątek, 28 września. Ceremonia rozpocznie się o godzinie 12:00 w audytorium im. kmdr. prof. dr. Józefa Urbańskiego. Podczas uroczystości rektor-komendant kmdr prof. dr hab. Tomasz Szubrycht wręczy wyróżnienia wybitnym nauczycielom akademickim i najlepszym studentom. Już po raz kolejny zostanie wręczona nagroda im. kmdr. dr. hab. inż. Ignacego Glozy, która przyznawana jest autorowi pracy dyplomowej o wybitnych walorach naukowych.

Inaugurację rozpocznie przemówienie Rektora-Komendanta, następnie odbędzie się immatrykulacja studentów I roku oraz ślubowanie doktorantów. Podczas uroczystości wręczone zostaną wyróżnienia dla nauczycieli akademickich, m.in. za działalność badawczą, publikacyjną, naukową i organizacyjną. Wśród wyróżnień będą nagrody indywidualne i zespołowe, a także zostanie wręczona replika statuetki nagrody XXVI Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego – Defender 2018.

Po raz kolejny w trakcie inauguracji wręczona zostanie Honorowa Odznaka Akademii Marynarki Wojennej, którą przyznaje Senat AMW na podstawie wniosku i stanowiska Rektorskiej Komisji ds. Odznak i Medali Pamiątkowych.

Nagrody otrzymają także najlepsi studenci z każdego wydziału. Nie zabraknie tradycyjnej pieśni Gaudeamus Igitur, którą wykonana Chór Akademii Marynarki Wojennej. Natomiast wykład inauguracyjny na temat „Włoska Marynarka Wojenna 1940-1945 – w sojuszu ze wszystkimi i przeciwko wszystkim” wygłosi dr hab. Maciej FRANZ, prof. UAM w Poznaniu.

Swą obecność podczas Inauguracji potwierdzili przedstawiciele władz wojskowych, samorządowych, duchowieństwa oraz Magnificencje Rektorzy uczelni pomorskich i wojskowych.

Ważnym punktem tego dnia będzie otwarcie wystawy „100 lat Polskiej Marynarki Wojennej w Niepodległej”, które nastąpi tuż po inauguracji ok. 13.50. Celem wystawy jest upamiętnienie 100 – lecia Polskiej Marynarki Wojennej i Odzyskania Niepodległości. Uroczystość odbędzie się w holu głównym budynku audytoryjno – bibliotecznym.

Wystawa to swoista opowieść o dziejach Polskiej Marynarki Wojennej wpleciona w historię Niepodległej Ojczyzny. Historia przedstawiona została na 24 planszach. Na wystawie można także zobaczyć zbiór odznak, „banderek” i innych pamiątek z czasów służby w Polskiej Marynarce Wojennej, które pochodzą ze zbiorów własnych Biblioteki Głównej AMW oraz od osób prywatnych. Ekspozycja prezentowana będzie w całej okazałości do 21 grudnia. Natomiast później do końca lutego będzie można zapoznać się jeszcze z planszami.

rel (Akademia Marynarki Wojennej)