W Kopenhadze odbyło się kolejne spotkanie grupy partnerów realizujących projekt JOHANN, czyli Joint development of Small Cruise Ship tourism heritage products in the South Baltic.

JOHANN to międzynarodowy projekt realizowany w ramach programu Interreg Południowy Bałtyk ukierunkowany na rozwój usług turystycznych wykorzystujących małe statki wycieczkowe, zawijające do małych portów Południowego Bałtyku.

Podczas spotkania, sumowano dotychczasowe doświadczenia, kierownicy poszczególnych zadań projektowych referowali stan zaawansowania prac, nad konkretnymi problemami badawczymi. Akademia Morska w Gdyni realizuje dwa podstawowe zagadnienia: wariantową analizę porównawczą rejsów turystycznych małych wycieczkowców oraz stworzenie profesjonalnego, od strony nautycznej i żeglugowej, przewodnika po portach objętych projektem. Ze strony uczelni kierownikiem projektu jest prorektor ds. morskich dr hab. inż. kpt. ż.w. Henryk Śniegocki. Uczestniczą w nim pracownicy naukowi i studenci Wydziałów Nawigacyjnego oraz Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa AMG.

W sierpniu odbyła się okrężna podróż pilotażowa statku szkoleniowo-badawczego AMG Horyzont II na trasie: Gdynia, Wismar, Rostock, Stralsund, Sassnitz, Szczecin, Karlskrona, Kalmar, Gdynia. W Kopenhadze zaprezentowano m.in. wnioski podsumowujące ten rejs. Dyskutowano poszerzenie projektu o kolejne niewielkie porty Bałtyku. Na tej liście mógłby także znaleźć się Elbląg, po planowanej budowie kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną.

Liderem projektu jest miasto Rostock, partnerami: niemieckie miasta Wismar i Stralsund, szwedzkie - Karlskrona i Kalmar, ze strony polskiej Gdynia i Szczecin. Projekt JOHANN  rozpisany jest  do 2020 roku. Rozważana jest koncepcja kolejnej podróży okrężnej podsumowującej projekt – alternatywnie Horyzontem II lub Darem Młodzieży.

rel (Akademia Morska w Gdyni)