Inne

       Uroczystości rozpoczną się o godzinie 10.00 mszą świętą w kościele św. Jerzego w Darłowie. O 12.00 na darłowskim rynku rozpocznie się uroczysta zbiórka stanu osobowego 29 eskadry lotniczej z udziałem orkiestry wojskowej. Dla zaproszonych gości w bazie lotniczej o 14:00 rozpocznie się pokaz sprzętu. Jednocześnie w Klubie Garnizonowym odbywać się będzie piknik lotniczy.
W uroczystościach będą brali udział zaproszeni goście, m.in. Dowódca Marynarki Wojennej, Dowódca Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej, Dowództwo MW, Dowództwo Oddziału Lotniczego MW, Dowódcy Jednostek Lotniczych MW, Dowódcy związków taktycznych i jednostek MW, przedstawiciele władz samorządowych powiatu sławieńskiego, miasta i gminy Darłowo, byli żołnierze darłowskiej jednostki, kadra wraz z rodzinami oraz sympatycy 29 “Darłowskiej” eskadry lotniczej.

        Lotnicy morscy z Darłowa szczycą się ponad 40-letnią historią. Zarządzeniem Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego z dnia 23 września 1962 r. nr 031 została powołana do życia 28 Eskadra Lotnictwa Ratowniczego stacjonującą w Darłowie. śmigłowce Mi-4, przeznaczeniem których było wykrywanie i zwalczanie okrętów podwodnych. W 1966 r. jednostka została wyposażona w samoloty AN-2, służące do celów patrolowych. W 1968 r. na wyposażenie kluczy ratowniczych wprowadzony został śmigłowiec Mi-2R.

       W dniu 1 grudnia 1983 Rozkazem Dowódcy MW nr 0100 z dnia 17 września 1983 r. eskadrę przeformowano na wyższy etat – pułk. Na początku lat osiemdziesiątych pułk składał się z dwóch eskadr i został uzbrojony w nowy sprzęt. Eskadrę Zwalczania Okrętów Podwodnych tworzyły śmigłowce Mi-14 PŁ, natomiast eskadrę ratowniczą wyposażona w śmigłowce Mi-2R uzupełniły śmigłowce ratownicze Mi-14 PS.
W latach 1988-1991 jednostka stanowiła część składową 7 Pułku Lotnictwa Specjalnego MW, by od 1 lipca 1991 r. ponownie zostać samodzielnym oddziałem lotniczym pod nazwą 40 Eskadra Zwalczania Okrętów Podwodnych i Ratownictwa.
Od 1 lipca 1995 r. eskadra została podzielona na dwie niezależne współpracujące ze sobą jednostki – 2 „Darłowski” dywizjon lotniczy i 4 batalion zabezpieczenia wchodząc w skład Gdyńskiej Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej.

       Natomiast od 1 stycznia 2003r. jednostka przeszła kolejną restrukturyzację i do dnia dzisiejszego występuje jako 29 „Darłowska” eskadra lotnicza. Jednostka posiada sztandar nadany przez Prezydenta RP aktem z dnia 23 września 1994 r. Sztandar został ufundowany przez społeczeństwo regionu Darłowa. Posiada także nazwę wyróżniającą: „Darłowska”.
Decyzją Ministra Obrony Narodowej Nr 91/MON/PSSS z dnia 07 kwietnia 2005 r. 29 “Darłowska” eskadra lotnicza przejęła i kontynuuje tradycje poprzednich darłowskich jednostek lotniczych.

Comments are now closed for this entry

Źródło: