Bezpieczeństwo, Granice

W dniu 19 maja b.r. w Urzędzie Miasta w Słupsku zostało podpisane porozumienie o współpracy, pomiędzy: Zespołem Szkół Mechanicznych i Logistycznych w Słupsku a Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej w Ustce i Urzędem Morskim w Słupsku. 

W ramach porozumienia mają być podejmowane wspólne działania na rzecz krzewienia edukacji morskiej młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem kultywowania chlubnych regionalnych tradycji związanych ze zdobywaniem kwalifikacji marynarskich. Strony zobowiązały się do podjęcia działań promujących tradycje morskie oraz współczesne oblicze działalności administracji morskiej w środowisku szkolnym. 

rel (Urząd Morski w Słupsku) 

1 1 1 1