Bezpieczeństwo, Granice

Jak poinformował wczoraj Inspektorat Uzbrojenia MON, 26 lutego br. był ostatnim dniem zawodowej służby wojskowej dla komandora Wojciecha Szyszkowskiego, Szefa Szefostwa Techniki Morskiej (STM) w Inspektoracie Uzbrojenia. Na tym stanowisku zastąpił go kmdr Piotr Skóra.

"Służba w Inspektoracie Uzbrojenia była dla mnie ogromnym wyzwaniem i powodem do dumy, a sprawując funkcję Szefa Szefostwa Techniki Morskiej miałem świadomość ciążącej na mnie oraz na moich podwładnych odpowiedzialności związanej z realizacją programów modernizacyjnych Marynarki Wojennej RP. Czas spędzony w Inspektoracie Uzbrojenia był dla mnie również okazją do współpracy z najlepszymi fachowcami w swojej dziedzinie, którzy swoim zaangażowaniem wielokrotnie udowodnili wysoki profesjonalizm, czego wyrazem jest skuteczna realizacja istotnych z punktu widzenia Marynarki Wojennej umów” – tymi słowami kmdr Wojciech Szyszkowski pożegnał się z Inspektoratem Uzbrojenia.

Z uwagi na wprowadzone w związku z pandemią koronawirusa SARS-COV-2 obostrzenia, uroczystość pożegnania Szefa Szefostwa Techniki Morskiej (STM) w Inspektoracie Uzbrojenia miała kameralny charakter. Odchodzącego na emeryturę komandora serdecznie pożegnał Szef Inspektoratu Uzbrojenia gen. bryg. Bogdan Dziewulski wraz ze swoimi Zastępcami oraz Zastępcą Szefa STM i przedstawicielami „morskiego Szefostwa”.

W dowód uznania oraz na pamiątkę służby w Inspektoracie Uzbrojenia gen. bryg. Bogdan Dziewulski wręczył ustępującemu ze stanowiska kmdr. Szyszkowskiemu odznakę pamiątkową Inspektoratu Uzbrojenia, list z podziękowaniami oraz okolicznościowy ryngraf z dedykacją Szefa Inspektoratu.

Zgodnie z decyzją Ministra Obrony Narodowej, obowiązki Szefa Szefostwa Techniki Morskiej przejmie kmdr Piotr Skóra, aktualnie pełniący obowiązki Zastępcy Szefa STM, który w ubiegłych latach sprawował również m.in. funkcje Szefa Wydziału Analityczno-Koncepcyjnego STM oraz Szefa Oddziału Programu Marynarki Wojennej w Inspektoracie Uzbrojenia.

rel (Inspektorat Uzbrojenia/MON)

1 1 1 1

Newsletter