Bezpieczeństwo, Granice

W ramach trwającego do końca czerwca międzynarodowego programu wymiany European Coast Guard Functions Training, Urząd Morski w Szczecinie gości w tym tygodniu (27-31 maja) przedstawiciela Spanish Maritime Safety and Rescue Agency, pana Cesara Fernandeza Gonzaleza.

W programie pobytu m.in. zapoznanie uczestnika programu ze strukturą i zadaniami administracji morskiej w Polsce, obserwacja pracy operatorów VTS, wizyta w Akademii Morskiej w Szczecinie oraz w Morskim Pomocniczym Centrum Koordynacyjnym MSPiR SAR. W czerwcu z kolei, dzięki European Coast Guard Functions Training Exchange Programme, pracownik Urzędu Morskiego w Szczecinie weźmie udział w organizowanym przez UK Maritime & Coastguard Agency praktycznym treningu skierowanym m.in. do służb nadzorujących ruch statków.

Program ECGFT jest jednym z elementów dużego, europejskiego projektu ECGFA NET III, koordynowanego przez Straż Graniczną Finlandii (Finnish Border Guard), a jego organizatorem jest Agencja Bezpieczeństwa i Ratownictwa Morskiego z Hiszpanii (Spanish Maritime Safety and Rescue Agency). Skierowany jest do służb wykonujących, szeroko pojęte, zadania narodowych straży przybrzeżnych, zarówno na poziomie operacyjnym, jak i eksperckim. Jego cele to m.in. wymiana wiedzy, doświadczeń i umiejętności, wzajemne wsparcie, dzielenie się zasobami i narzędziami, poszerzanie wiedzy i rozumienia wyzwań stojących przed państwami UE, w zakresie wykonywania zadań straży przybrzeżnych.

Projekt European Coast Guard Functions Academy NET III jest dofinansowany ze środków UE.

rel (Urząd Morski w Szczecinie)

1 1 1 1