Bezpieczeństwo, Granice

Rozpoczęło się największe, cykliczne ćwiczenie Sił Zbrojnych RP o połączonym charakterze, prowadzone w układzie międzynarodowym Anakonda 18. Kompleksowa operacja osłony jednostek transportu morskiego to główne zadanie sił Marynarki Wojennej.

W ćwiczeniu uczestniczą żołnierze z 10 krajów Sojuszu oraz struktur dowodzenia i sił NATO. Na terytorium RP ćwiczy około 12 500 żołnierzy, a blisko 5000 żołnierzy w Estonii, Litwie i na Łotwie oraz akwenie Morza Bałtyckiego. Manewry prowadzone są na poligonach w Polsce, w międzynarodowej przestrzeni powietrznej oraz na Morzu Bałtyckim. W ramach tegorocznej edycji Anakondy przeprowadzone zostaną epizody cykliczne ćwiczenia antyterrorystyczne pk. "Kaper-18/II".

Główny cel manewrów Anakonda-18 to integracja narodowych, sojuszniczych struktur dowodzenia i wojsk w ramach osiągania zdolności do prowadzenia strategicznej operacji obronnej w środowisku zagrożeń konwencjonalnych oraz hybrydowych. Dodatkowo sprawdzone zostały zdolności do wypełniania zadań w ramach "państwa gospodarza", zarówno pod względem funkcjonowania całego systemu, jak i procedur związanych z przyjęciem i zabezpieczeniem sił sojuszniczych. 

W ramach manewrów Anakonda-18, załogi okrętów będą m.in. monitorowały morskie szlaki komunikacyjne, wykonywały strzelania artyleryjskie do celów morskich i powietrznych oraz prowadziły operacje osłony jednostek transportu morskiego. Przećwiczone zostaną także działania antyterrorystyczne i antypirackie, stawianie własnych zagród minowych oraz poszukiwanie i zwalczanie zagród minowych przeciwnika. Okręty będą działały na wydzielonych poligonach wzdłuż polskiego wybrzeża oraz w bazach morskich. Całością sił na morzu dowodzi Centrum Operacji Morskich-Dowództwo Komponentu Morskiego. 

W listopadowych manewrach udział wezmą siły 3. Flotylli Okrętów z Gdyni, 8. Flotylli Obrony Wybrzeża ze Świnoujścia oraz Brygady Lotnictwa MW, a więc wszystkich głównych związków taktycznych Marynarki Wojennej. Z marynarzami współpracować będą także także lotnicy z Sił Powietrznych, żołnierze Wojsk Lądowych, Jednostki Wojskowej Grom, Żandarmerii Wojskowej oraz Policja, Straż Graniczna i instytucje układu pozamilitarnego.

Marynarka Wojenna do udziału w ćwiczeniu Anakonda-18 wydzieliła kilkanaście okrętów i pomocniczych jednostek pływających z 3. Flotylli Okrętów oraz 8. Flotylli Obrony Wybrzeża. Wsparcie z powietrza zapewnią samoloty i śmigłowce z Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej oraz jednostki brzegowe z obu flotyll, w tym pododdziały Morskiej Jednostki Rakietowej oraz 43. Batalionu Saperów z Rozewia. 

Okręty biorące udział w ćwiczeniu Anakonda 18:

fregata rakietowa ORP Gen. T. Kościuszko;
okręt podwodny ORP Sęp;
okręt rakietowy ORP Grom;
okręty ratownicze ORP Lech i Zbyszko;
okręty transportowo – minowe ORP Gniezno i Kraków;
okręt hydrograficzny ORP Heweliusz;
trałowce: ORP Gopło, Wigry, Dąbie, Mielno, Mamry;
zbiornikowiec paliwowy Z-8;
oraz pomocnicze jednostki pływające zabezpieczające prowadzenie działań na morzu (kutry, holowniki).

rel (8. Flotylla Obrony Wybrzeża)

1 1 1 1