Bezpieczeństwo, Granice

W piątek, 28 września w Porcie Wojennym w Świnoujściu, rozpoczęły się największe tegoroczne manewry sił 8. Flotylli Obrony Wybrzeża pod kryptonimem Wargacz-18.

Na zbiórce stanu osobowego 8. Flotylli Obrony Wybrzeża zastępca dowódcy flotylli komandor Zygmunt Białogłowski przyjął meldunki dowódców ćwiczących jednostek o gotowości do ćwiczenia. 

Tematem jednego z najważniejszych w 2018 roku ćwiczenia jest wsparcie działań sił 8. FOW realizujących zadania w ramach połączonej operacji obronnej. W manewrach pod kryptonimem Wargacz-18 bierze udział ponad tysiąc żołnierzy. Oprócz trałowców, okrętów transportowo-minowych, kutrów transportowych, niszczyciela min oraz pomocniczych jednostek pływających biorą w nim udział jednostki brzegowe 8. Flotylli Obrony Wybrzeża. Zaplanowano również współdziałanie z ogniwami pozamilitarnymi. 

Ćwiczenie te stanowi podsumowanie całego roku szkolenia i jest sprawdzianem wyszkolenia sił 8. FOW w działaniach zabezpieczających interesy państwa na morzu. Potrwają one do piątku, 5 października. 

Manewry pk. Wargacz-18 zostały podzielone na epizody szkoleniowe. Każdy z nich będzie obejmował różne zadania. Ćwiczyć będą trałowce, okręty transportowo-minowe, kutry transportowe oraz pomocnicze jednostki pływające min. holowniki. Okręty wykonają strzelania artyleryjskie - zarówno do celów powietrznych jak i nawodnych. Jednym z ważniejszych epizodów ćwiczenia będzie operacja załadunku na okręty transportowo-minowe techniki wojskowej i żołnierzy z 12. Dywizji Zmechanizowanej ze Szczecina. Zaplanowano również m.in. zadania minowe - załadunek i stawianie min morskich oraz poszukiwanie min przy użyciu trałów i stacji hydrolokacyjnych, a także obronę przed bronią masowego rażenia. Wspólnie ze śmigłowcami z Brygady Lotnictwa MW przeprowadzona zostanie akcja ratownicza - ewakuacja rannych z pokładu ćwiczącego okrętu. Jednostki brzegowe flotylli: Komenda Portu Wojennego w Świnoujściu, 8. Batalion Saperów oraz 8. Dywizjon Przeciwlotniczy realizować będą zadania wsparcia bojowego oraz zabezpieczenia logistycznego ćwiczących sił.

rel (8. Flotylla Obrony Wybrzeża)

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1
Waluta Kupno Sprzedaż
USD 4.2529 4.3389
EUR 4.5575 4.6495
CHF 4.4327 4.5223
GBP 5.3466 5.4546

Newsletter