Bezpieczeństwo, Granice

W środę, 6 czerwca, dowódca STRIKFORNATO (Naval Striking and Support Forces NATO) - jednej z najważniejszych instytucji wojskowych Paktu Północnoatlantyckiego w Europie, spotkała się z Inspektorem Marynarki Wojennej.

Vice Admiral Lisa Franchetti, spotkała się z Inspektorem Marynarki Wojennej, kontradmirałem Mirosławem Mordelem oraz Szefem Sztabu COM-DKM, komandorem Mariuszem Kościelskim. Głównym tematem rozmów był udział Polskiej Marynarki Wojennej w ćwiczeniach międzynarodowych, m. in. w największym w tym roku trwającym na Bałtyku ćwiczeniu pod kryptonimem BALTOPS 18, którego organizatorem jest Dowództwo Morskich Sił Uderzeniowych i Wsparcia NATO (STRIKFORNATO). W trakcie spotkania z dowódcą STRIKFORNATO poruszone zostały także kwestie zaangażowania sił Marynarki Wojennej na arenie międzynarodowej m. in. udziału w Siłach Odpowiedzi NATO oraz Europejskich Siłach Szybkiego Reagowania.

Dowództwo Morskich Sił Uderzeniowych i Wsparcia NATO – STRIKFORNATO (SFN), to sojusznicze dowództwo NATO, przeznaczone do dowodzenia operacjami sił najwyższej gotowości, w tym głównie morskimi siłami uderzeniowo - ekspedycyjnymi lub siłami desantu morskiego NATO. Jego zadaniem jest udział we wszystkich operacjach NATO zarówno w ramach artykułu V (obrona kolektywna) jak i poza artykułem V (reagowanie w sytuacjach kryzysowych, operacje wsparcia pokoju, itp.) Dowództwo SFN mieści się w Oeiras w Portugalii. Swoje początki miało już w 1952 roku przechodząc następnie kolejne przekształcenia w ramach reorganizacji struktur dowodzenia Sojuszu. W obecnej formie gotowość operacyjną osiągnęło w sierpniu 2006 roku. W jego skład wchodzą Stany Zjednoczone (jako wiodąca nacja), Francja, Niemcy, Grecja, Włochy, Holandia, Hiszpania, Turcja i Wielka Brytania, Polska (od 3 lipca 2007 roku) oraz Portugalia.

rel (3. Flotya Okrętów)

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1

Newsletter