Konsorcjum w skład, którego weszła Gdańska Stocznia Remontowa im. Józefa Piłsudskiego SA jako lider oraz KenBIT sp. j i AM Technologies Sp. z o.o. Sp. K. zwyciężyło w postępowaniu realizowanym przez Inspektorat Uzbrojenia na dostawę, montaż i integrację systemów rozpoznania elektronicznego na okrętach ORP Hydrograf i ORP Nawigator oraz naprawę główną i dokową ORP Hydrograf.

Umowę w tej sprawie podpisano 6 grudnia br. w Warszawie. Realizacja kontraktu polega na dostawie, montażu i integracji systemów wsparcia elektronicznego ESM (Electronic Support Measures) oraz Szerokopasmowych Systemów Rozpoznania na obu okrętach rozpoznawczych. Dodatkowo na ORP Hydrograf zamontowane zostaną systemy dowodzenia rozpoznaniem, odbiorczo-antenowy oraz optoelektroniczny. Hydrograf przejdzie także naprawę główną i dokową.

– Procedura przetargowa trwała niemal 2 lata. Negocjacje prowadziliśmy z Inspektoratem Uzbrojenia. Mamy satysfakcję, że Remontowa SA w partnerstwie z firmami KenBIT i AM Technologies, które mają doświadczenie i specjalizują w tego rodzaju pracach, będzie  realizować ten kontrakt – mówi Arkadiusz Kieda, kierownik Biura Handlowego Remontu Okrętów i Produktów Stalowych stoczni Remontowa SA.

Okręty będą modernizowane pojedynczo. Najpierw, w styczniu 2018 roku, do stoczni wpłynie ORP Hydrograf. Po zrealizowaniu wszystkich prac na tym okręcie, drugim w kolejności będzie ORP Nawigator.

Remontowa SA posiada Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego I stopnia (Security Clearance), wystawione przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, co oznacza spełnianie najwyższych norm określonych w przepisach o ochronie tajemnicy i przetwarzaniu informacji niejawnych. Stocznia ma również zagraniczne odpowiedniki, takie jak: NATO SECRET i SECRET EU/UE SECRET potwierdzające, że jest uprawniona do wykonywania zadań na rzecz obronności w Polsce, w obszarze NATO i Unii Europejskiej.

Stocznia może więc pozyskiwać kontrakty na remonty okrętów w pełnym zakresie, w tym najbardziej złożone projekty wojskowe, których przedmiotem mogą być między innymi systemy bojowe, łączności, czy inne występujące na okrętach wojennych.

Przypomnijmy, że oba okręty rozpoznawcze, które przejdą modernizację zbudowano w Stoczni Północnej w Gdańsku (obecnie Remontowa Shipbuilding SA z grupy Remontowa Holding).

Budowę ORP Hydrograf rozpoczęto położeniem stępki 6 lutego 1975. Jednostkę zwodowano we wrześniu tego samego roku. Matką chrzestną okrętu jest Eleonora Litwin, żona polskiego malarza-marynisty, ówczesnego kierownika pracowni Malarskiej Marynarki Wojennej. Okręt wszedł do służby 8 maja 1976 roku, od tego czasu wykonał ponad 120 rejsów bojowo-rozpoznawczych.

Stępkę pod ORP Nawigator położono 16 lipca 1973 roku, zaś zwodowany został 14 marca 1974 roku. Okręt wszedł do służby 17 lutego 1975 roku. Banderę po raz pierwszy podniósł kmdr por. Ryszard Kostrzewski.

LEW, GL