Bezpieczeństwo, Granice

Z udziałem przedstawicieli polskiej Straży Granicznej zakończyła się 29 listopada w Oslo trzydniowa XX Konferencja Szefów Służb w ramach Współpracy Służb Granicznych Państw Regionu Morza Bałtyckiego (Baltic Sea Region Border Control Cooperation).

Komendanta Głównego Straży Granicznej reprezentował kmdr SG dr Piotr Patla, Komendant Morskiego Oddziału Straży Granicznej. Towarzyszył mu kmdr por. SG Bartosz Rutkiewicz, naczelnik Wydziału Analiz, Informacji i Współpracy Międzynarodowej MOSG.

Konferencja odbywająca się w dniach 27-29 listopada zamknęła roczne przewodnictwo norweskiej Policji w BSRBCC, w przyszłym roku współpracę koordynować będzie Szwecja. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele służb granicznych państw członkowskich BSRBCC oraz Agencji FRONTEX.

Podczas spotkania przedstawiciele służb granicznych Danii, Estonii, Federacji Rosyjskiej, Finlandii, Litwy, Łotwy, Niemiec, Norwegii, Polski, Szwecji podsumowali przedsięwzięcia zrealizowane w ramach norweskiego przewodnictwa i omówili zadania oraz kierunki rozwoju na rok przyszły. W trakcie konferencji nastąpiło oficjalne przekazanie przewodnictwa w BSRBCC szwedzkiej Straży Przybrzeżnej i Policji, które będą koordynować współpracę służb granicznych w 2018 r.

Współpraca służb granicznych państw nadbałtyckich koncentruje się na granicach i obszarach morskich. Jej celem jest skuteczniejsze zapewnienie bezpieczeństwa granic, lepsze przeciwdziałanie i zwalczanie przestępczości transgranicznej, ze szczególnym uwzględnieniem nielegalnej migracji, przemytu towarów, jak również naruszeń przepisów obowiązujących na obszarach morskich.

rel (MOSG)

1 1 1 1