Bezpieczeństwo, Granice

Jednostki pływające Morskiego Oddziału Straży Granicznej SG-212 i SG-213 z dywizjonów w Świnoujściu i Gdańsku wzięły udział w trwających na Bałtyku manewrach Marynarki Wojennej "Wargacz-17" i "Ostrobok-17".

Załoga jednostki pływającej Pomorskiego Dywizjonu Straży Granicznej SG-213 w manewrach "Wargacz-17" uczestniczyła 18 września. Jej zadaniem było wyjście interwencyjne w rejon strefy zamkniętej dla żeglugi i rybołówstwa, będącej poligonem morskim. Funkcjonariusze Straży Granicznej mieli wykryć, rozpoznać i skontrolować jednostkę pływającą, która znalazła się na tym akwenie i tym samym utrudniała wykonywanie zadań na morzu przez okręty Marynarki Wojennej. Ćwiczebna interwencja Straży Granicznej zakończyła się powodzeniem.

Jednostka pływająca SG-213 z Kaszubskiego Dywizjonu SG 19 września uczestniczyła w manewrach 3 Flotylli Okrętów pod kryptonimem "Ostrobok-17", które na wodach Zatoki Gdańskiej oraz Bałtyku środkowym potrwają do 22 września. 

rel (MOSG)