Bezpieczeństwo, Granice

Ponad 10 jednostek pływających różnego rodzaju wspólnie z jednostkami brzegowymi weźmie udział w rozpoczynającym się dziś w 3. Flotylli Okrętów ćwiczeniu taktycznym z wojskami pk. Ostrobok-17. Manewry potrwają do 22 września.

Przez 5 dni, na wodach Zatoki Gdańskiej oraz Bałtyku środkowego będą ćwiczyć jednostki wchodzące w skład największego związku taktycznego Marynarki Wojennej. Siły okrętowe 3. Flotylli Okrętów biorące udział w ćwiczeniu to: dwa okręty podwodne ORP Sęp i ORP Bielik, fregata rakietowa ORP Gen. T. Kościuszko, okręt rakietowy ORP Grom, dwa okręty ratownicze OPR Lech i ORP Maćko, okręt szkolny ORP Wodnik, zbiornikowiec ORP Bałtyk oraz holowniki, kutry i motorówki hydrograficzne. Do udziału w manewrach zaangażowana została także Komenda Portu Wojennego Gdynia, która będzie realizować zadania wsparcia bojowego oraz zabezpieczenia logistycznego działań.

Scenariusz ćwiczenia przewiduje między innymi obronę okrętów przed atakami okrętów podwodnych, a w odpowiedzi poszukiwanie, śledzenie i zwalczanie jednostek operujących w toni wodnej. Siły okrętowe wykonają zadania ogniowe, w tym strzelania artyleryjskie do celów powietrznych i nawodnych. We współpracy ze śmigłowcami Brygady Lotnictwa MW prowadzone będą akcje ratownicze i antyterrorystyczne. Podczas ćwiczenia okręty będą realizowały zadania z zakresu rozpoznania, identyfikacji i monitorowania skażeń. Scenariusz manewrów zakłada również, że załogi okrętów będą musiały w tym samym czasie realizować walkę z pożarem oraz udzielać wzajemnej pomocy w usuwaniu uszkodzeń i awarii.

W manewrach, wspólnie z siłami gdyńskiej flotylli, wezmą udział wydzielone siły 8. Flotylli Obrony Wybrzeża, Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej, 6. Ośrodka Radioelektronicznego, Żandarmerii Wojskowej, a także przedstawiciele ogniw pozamilitarnych tj. Policji i Morskiego Oddziału Straży Granicznej.

Manewry mają na celu zgranie działania sił okrętowych oraz pododdziałów brzegowych flotylli. Tego typu ćwiczenia to doskonalenie wyszkolenia jednostek 3. Flotylli Okrętów w działaniach zabezpieczających interesy państwa na morzu. Obecnie, od bezpieczeństwa morskich szlaków komunikacyjnych zależy stabilny, niezagrożony rozwój gospodarki morskiej. Drogą morską transportowany jest bowiem największy tonaż towarów międzynarodowej wymiany handlowej. Podobne działania jednostki Marynarki Wojennej realizują także podczas ćwiczeń i operacji w ramach współpracy międzynarodowej pod auspicjami NATO i Partnerstwa dla Pokoju.

rel (3. Flotylla Okrętów)