Bezpieczeństwo, Granice

W piątek, 15 września, w Porcie Wojennym w Świnoujściu, rozpoczęto największe tegoroczne ćwiczenie sił 8. Flotylli Obrony Wybrzeża pod kryptonimem Wargacz-17. Na zbiórce stanu osobowego dowódca 8.FOW komandor Krzysztof Zdonek przyjął meldunki dowódców zaangażowanych jednostek o gotowości do ćwiczenia.

Tematem najważniejszego w tym roku ćwiczenia flotylli jest przygotowanie sił 8.FOW do udziału w operacji obronnej oraz realizacja wsparcia działań i zabezpieczenia logistycznego ćwiczących. W ćwiczeniu Wargacz-17 bierze udział ponad tysiąc żołnierzy. Oprócz trałowców, okrętów transportowo-minowych, kutrów transportowych, niszczyciela min oraz pomocniczych jednostek pływających (holowników, zbiornikowca i stacji demagnetyzacyjnej) w ćwiczeniu biorą udział pododdziały brzegowe flotylli.

Tygodniowe ćwiczenie to doskonalenie wyszkolenia sił w działaniach zabezpieczających interesy państwa na morzu.

rel (8. Flotylla Obrony Wybrzeża)