Bezpieczeństwo, Granice

Z końcem ub. r., w siedzibie NATO w Brukseli odbyło się seminarium zorganizowane w 10. rocznicę powołania programu „Defence Against Terrorism Programme of Work (DAT POW)”. Celem programu jest wspieranie walki z terroryzmem i zagrożeniami asymetrycznymi. Polska była reprezentowana na seminarium przez Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej S.A. z Gdyni, wchodzący w skład koncernu obronnego - Polska Grupa Zbrojeniowa.

OBR CTM S.A. jest zaangażowany w DAT POW od 2011 roku w zakresie programu ochrony portów i kotwicowisk „Protection of Harbours and Ports”.

Podczas seminarium przedstawiono dotychczasowe osiągnięcia OBR CTM S.A. obejmujące wielosensorowe systemy do wykrywania i śledzenia obiektów podwodnych, oraz systemy przeciwdziałania oparte na efektorach do odstraszania. Wyniki prac, doświadczenia oraz technologie rozwijane w ramach „Protection of Harbours and Ports” mogą być wykorzystane podczas realizacji wymagania operacyjnego „Zintegrowany system ochrony sił morskich w portach, redach i na kotwicowiskach pk. Ostryga”. Mając na uwadze zaangażowanie OBR CTM S.A. w program DAT POW rozważa się przyjęcie w przyszłości przez Polskę roli „lead nation” w programie „Protection
of Harbours and Ports”.

Stosunkowo wcześnie, bo już w latach 2000-2003, OBR CTM S.A. opracował i wdrożył wielosensorowy system ochrony portu wojennego MW RP w Gdyni pk. „KRYL”, obejmujący nie tylko typowe zagrożenia ze strony uzbrojonych nurków, ale również detekcję i śledzenie małych okrętów podwodnych operujących w pobliżu portu. Istotny wpływ na dalszy rozwój systemów detekcji i przeciwdziałania morskim zagrożeniom terrorystycznym miały wnioski zawarte w raportach opracowanych przez NATO Industrial Advisory Group (NIAG) z udziałem CTM: „SG 86 Harbour Protection”, „SG 110 Force Protection”, „SG 126 Intelligence Sensors for underwater surveillance” oraz rezultaty testów demonstratorów technologii systemów, wykonane w ramach „Workshopów” organizowanych przez NATO i Unię Europejską.

W 2011 roku OBR CTM S.A. przystąpił do programu DAT POW i zrealizował trzy wzajemnie uzupełniające się projekty. W rezultacie tego powstał demonstrator technologii zintegrowanego systemu detekcji i przeciwdziałania morskim zagrożeniom terrorystycznym.

System detekcji zagrożeń oparty jest na modułach akustycznych lub sonarach wykrywania nurków, tworzących barierę akustyczną oraz łańcuchu sensorów magnetycznych stanowiących barierę magnetyczną. Przenośna bariera magnetyczna może być stosowana zarówno do ochrony portów jak i grupy okrętów, jako komplementarny system wzmacniający proces detekcji i klasyfikacji podwodnych zagrożeń terrorystycznych. System przeciwdziałania zintegrowany z systemem detekcji opiera się na efektorach non lethal (air gun AG) i semilethal, lethal (efektory pirotechniczne o różnej masie).

W 2013 roku przeprowadzono test demonstratora technologii zintegrowanego systemu detekcji i przeciwdziałania zagrożeniom podwodnym ze strony nurków oraz jego „live presentation” dla NATO Naval Armaments Group (NNAG). Próby potwierdziły skuteczność działania systemu. Może on być używany jako stacjonarny - do ochrony portów, lub jako przenośny - do ochrony sił.

Spółka OBR CTM S.A. należy do Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. PGZ to największy koncern obronny w tej części Europy – lider przemysłowy w procesie modernizacji polskiej armii. Skupia kilkadziesiąt firm (z branży zbrojeniowej, stoczniowej, offshore i nowych technologii) z rocznymi obrotami rzędu 5 mld zł oraz przeszło 19 tysiącami pracowników. Współpracując z najlepszymi ośrodkami naukowymi PGZ odgrywa kluczową rolę w transferze wyników badań i innowacji do całej gospodarki.

(rel)

Fot.: materiały prasowe

1 1 1 1