Bezpieczeństwo, Granice

Z udziałem przedstawicieli polskiej Straży Granicznej zakończyła się w piątek w Tallinie /Estonia/ XVII Konferencja Szefów Służb w ramach Współpracy Służb Granicznych Państw Regionu Morza Bałtyckiego (Baltic Sea Region Border Control Cooperation). 

Komendanta Głównego Straży Granicznej reprezentował kontradm. SG Piotr Stocki, komendant Morskiego Oddziału Straży Granicznej. Towarzyszył mu kmdr por. SG Bartosz Rutkiewicz, naczelnik Wydziału Analiz, Informacji i Współpracy Międzynarodowej MOSG. Konferencja zamknęła roczne przewodnictwo Policji i Straży Granicznej Estonii w BSRBCC, w przyszłym roku współpracę koordynować będzie Państwowa Służba Graniczna Litwy.

W spotkaniu trwającym od 12 do 14 listopada uczestniczyli przedstawiciele służb granicznych państw członkowskich BSRBCC oraz reprezentanci partnerów strategicznych forum, tj. CBSS (Council of Baltic Sea States) i Agencji FRONTEX. Podczas spotkania szefowie służb granicznych Danii, Estonii, Federacji Rosyjskiej, Finlandii, Litwy, Łotwy, Niemiec, Norwegii, Polski, Szwecji oraz reprezentanci CBSS i Agencji Frontex podsumowali przedsięwzięcia zrealizowane w ramach estońskiego przewodnictwa i omówili zadania oraz kierunki rozwoju na rok przyszły. W trakcie konferencji nastąpiło oficjalne przekazanie przewodnictwa w BSRBCC Państwowej Służbie Granicznej Litwy, która będzie koordynować współpracę służb granicznych w 2015 r. Na zakończenie strona litewska zaprezentowała plan działań w ramach przewodnictwa.

Współpraca służb granicznych państw nadbałtyckich koncentruje się na granicach i obszarach morskich. Jej celem jest skuteczniejsze zapewnienie bezpieczeństwa granic, lepsze przeciwdziałanie i zwalczanie przestępczości transgranicznej, ze szczególnym uwzględnieniem nielegalnej migracji, przemytu towarów, jak również naruszeń przepisów obowiązujących na obszarach morskich. 

1 1 1 1

Źródło: