Bezpieczeństwo, Granice

Prezentowane podczas XII Bałtyckich Targów Militarnych Balt-Military-Expo gogle noktowizyjne BIG 25 firmy IMS-Griffin uznano za najlepszy produkt przydatny Straży Granicznej. Nagrodę Komendanta Głównego Straży Granicznej wręczył 28 czerwca, gen. bryg. SG Marek Borkowski, zastępca Komendanta Głównego Straży Granicznej.

Ceremonię wręczenia nagród dla najlepszych produktów uznanych przez inne służby rozpoczęła Orkiestra Morskiego Oddziału Straży Granicznej. Oprócz stoiska wystawienniczego i pokazu sprzętu przedstawiciele Morskiego Oddziału Straży Granicznej aktywnie uczestniczyli w panelach towarzyszących targom Balt-Military-Expo. Dotyczyły one m.in. szeroko rozumianego bezpieczeństwa morskiego, nowych technik wykorzystywanych w nadzorze obszarów morskich, poszukiwania i ratownictwa na morzu.

Z kolei jednostka pływająca Kaszubskiego Dywizjonu Straży Granicznej SG-213 Strażnik 3 uczestniczyła w pokazie działań antyterrorystycznych i ratowniczych przeprowadzonych wczoraj w Gdyni.

1 1 1 1

Źródło: