Bezpieczeństwo, Granice

Z przedstawicielami trójmiejskiego korpusu konsularnego 29 maja w Ośrodku Szkoleniowo-Konferencyjnym Straży Granicznej „Magnolia” w Sopocie spotkał się kontradm. SG Piotr Stocki, komendant Morskiego Oddziału Straży Granicznej. Towarzyszyli mu: kmdr SG Wojciech Heninborch, zastępca komendanta MOSG oraz kmdr por. SG Henryk Kowalski, naczelnik Wydziału ds. Cudzoziemców MOSG.

Omówiono bieżące zagadnienia związane ze współpracą w zakresie pobytu i statusu prawnego cudzoziemców na terytorium naszego państwa oraz obowiązujące przepisy prawne. Szczególną uwagę poświęcono zadaniom realizowanym w ramach zabezpieczenia przebiegu turnieju Euro 2012.

źródło: Morski Oddział Straży Granicznej

1 1 1 1