Morski Oddział SG przy współpracy z Centralnym Ośrodkiem Szkolenia SG w Koszalinie przeprowadził w dniach 7-10 maja szkolenie dla funkcjonariuszy grup kontrolnych jednostek pływających dywizjonów MOSG. Część praktyczna szkolenia przeprowadzonego w oparciu o bazę dydaktyczną COS SG w Koszalinie, realizowana była w kołobrzeskim porcie.

W szkoleniu uczestniczyło 14 funkcjonariuszy z Pomorskiego i Kaszubskiego Dywizjonu SG. Trening przeprowadzono na pokładach jednostek pływających MOSG oraz na okręcie Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu.

W czasie szkolenia realizowano zaaranżowane sceny sytuacyjne z przypadków, które wydarzyły się lub mogą wystąpić w czasie prowadzenia działań granicznych na polskich obszarach morskich przez jednostki pływające SG. W trakcie takiego treningu sytuacyjnego, funkcjonariusze grup kontrolnych ćwiczyli umiejętność oceny zagrożenia i skutecznego komunikowania się w sytuacjach kryzysowych, a także odpowiedniego doboru środków przymusu bezpośredniego w stosunku do załogantów statku, którzy stawiają czynny lub bierny opór, bądź też posiadają broń. Podczas działań na pokładzie statku może dojść do zranienia funkcjonariusza lub członka załogi statku, dlatego równocześnie odbywało się doskonalenie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Dodatkowo, zakres szkolenia obejmował ćwiczenia związane z identyfikacją łodzi i silników zaburtowych, a także z zakresu wstępnego zabezpieczenia ujawnionych środków odurzających oraz substancji psychotropowych.

Ważnym elementem szkolenia było ćwiczenie elementów z zakresu poszukiwania i ratowania życia na morzu. Na redzie portu Kołobrzeg, wspólnie z Brzegową Stacją Ratowniczą, zorganizowano ewakuację załogi uszkodzonego statku, w trakcie której przećwiczono postępowanie podczas rzeczywistej akcji SAR.

TG

źródło: Morski Oddział Straży Granicznej