Bezpieczeństwo, Granice

Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego Delegatury w Gdańsku przeprowadzili 9 maja w Komendzie Morskiego Oddziału Straży Granicznej szkolenie z zakresu zwalczania korupcji, w którym uczestniczyło kierownictwo Komendy MOSG i podległych jednostek organizacyjnych, a także funkcjonariusze z kilkunastu komórek organizacyjnych MOSG.

Prowadzący szkolenie przybliżyli główne obszary działania CBA oraz przedstawili uregulowania prawne dotyczące zjawiska korupcji. Podając przykłady zachowań korupcyjnych, skupili się na zagrożeniach, jakie ze sobą niosą i konsekwencjach prawnych: odpowiedzialności karnej, cywilnej i dyscyplinarnej. Przy udziale uczestników szkolenia, omówiono sposoby zachowania w sytuacjach korupcyjnych z uwzględnieniem algorytmów postępowania w specyfice działalności Straży Granicznej.

aj

źródło: Morski Oddział Straży Granicznej

1 1 1 1