Bezpieczeństwo, Granice

Zorganizowane przez Morski Oddział Straży Granicznej szkolenie taktyczno-medyczne w zakresie przeciwdziałania aktom terroru na pokładach promów zakończyło się w sobotę (21 kwietnia) w Gdańsku.

Trening, w którym uczestniczyli przedstawiciele służb mundurowych oraz medycznych, był kolejnym elementem realizowanego przez funkcjonariuszy MOSG planu w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa podczas EURO 2012. Celem pięciodniowego szkolenia było doskonalenie współdziałania pomiędzy służbami mundurowymi i medycznymi w razie zagrożenia terrorystycznego na promie. Scenariusz kończącego trening ćwiczenia zgrywającego przewidywał opanowanie promu przez uzbrojonych przestępców. Zadaniem uczestniczących w działaniach funkcjonariuszy Straży Granicznej i Policji było opanowanie promu, likwidacja zagrożenia oraz ewakuacja rannych z pokładu jednostki. W ten ostatni element zaangażowane zostało Pogotowie Ratunkowe. Dzięki wspólnym ćwiczeniom wszystkie biorące w nich udział służby mogły w praktyce poznać i wypracować procedury pozwalające na sprawne działanie w sytuacji rzeczywistego zagrożenia. Oprócz funkcjonariuszy Wydziału Zabezpieczenia Działań Morskiego Oddziału SG i VII Wydziału Zabezpieczenia Działań Sztabu Komendanta Głównego SG, w treningu uczestniczyli policjanci z Gdańska i Warszawy oraz ratownicy medyczni z Gdańska i Pruszcza Gdańskiego. Ćwiczenia tego typu są stałym elementem działań funkcjonariuszy MOSG. Jego komendant, kontradm. SG Piotr Stocki, już w styczniu ubiegłego roku zatwierdził opracowany przez kierownictwo WZD MOSG specjalny plan szkoleń w związku z zapewnieniem bezpieczeństwa podczas mistrzostw EURO 2012. Ich główny nacisk położony jest na sprawną koordynację działań z innymi służbami biorącymi udział w zabezpieczaniu przedsięwzięć związanych z EURO 2012. Dlatego tak ważne jest poznanie i wypracowanie wspólnych procedur wdrażanych podczas sytuacji kryzysowych. Materiał filmowy:

źródło: ppor. SG Andrzej Juźwiak / Morski Oddział Straży Granicznej w Gdańsku

1 1 1 1