Żegluga

Vroon, jedna z największych holenderskich firm żeglugowych, która jest właścicielem 174 statków pełnomorskich, poinformowała o zadłużeniu na kwotę niemal 175 milionów euro. 

100-letnia, rodzinna firma z siedzibą w Bredzie informuje, że nie może zagwarantować przetrwania spółki. Vroon wydała komunikat prasowy mówiący, iż problemy finansowe są w dużej mierze spowodowane kryzysem na rynku offshore. 

"Vroon znaczną działalność prowadzi poprzez spółkę zależną Vroon Offshore Services. Ten biznes ma aktualnie silny wpływ na spadek popytu na rynku. Pozostała część spółki jest na dobrej drodze pomimo burzliwego okresu na rynku" - czytamy w komunikacie.

AL