Porty, logistyka

Ruszyły prace związane z budową mostu na Wyspę Sobieszewską. Pod koniec stycznia, od strony Gminy Pruszcz Gdański, wykonawca robót most zwodzonego na Wyspę Sobieszewską w Gdańsku przystąpił do wykonywania ścianki szczelnej. 

Wibromłot, czyli urządzenie służące do pogrążania ścianek szczelnych, ustawiony został na zacumowanych przy nabrzeżu barkach.

Przypomnijmy, że symbolicznie pierwszą łopatę pod budowę mostu zwodzonego wbito we wrześniu ubiegłego roku. Wówczas zapowiadano, że nowe połączenie ma być gotowe za nieco ponad rok.

Nowa przeprawa nad Martwą Wisłą będzie miała ponad 170 metrów, a jej podnoszenie zajmie dwie minuty. Most buduje Konsorcjum firm Metrostav z Czech i Vistal z Gdyni. Koszt budowy oszacowano na 57 milionów złotych, prawie 15 milionów dołoży obecny rząd.

Poniżej: Animacja mostu zwodzonego w Gdańsku Sobieszewie, wykonana przez ARCHLOGIC.EU

Czytaj także: Konsorcjum Metrostav i Vistal wykona most na Wyspę Sobieszewską w Gdańsku

Szczegółowy zakres prac obejmuje:

1. Budowę mostu zwodzonego o łącznej rozpiętości przęseł zwodzonych 59,50 m o następujących parametrach:
• Długość obiektu - 173m
• Długość obiektu ze skrzydłami - 181,50m
• Rozpiętości teoretyczne przęseł dojazdowych - 2x25m + 2x25m
• Rozpiętość teoretyczna przęseł zwodzonych - 59,5m
• Szerokość ustroju niosącego - 14,92m w tym: szerokość jezdni 7m; szerokość jednostronnego ciągu pieszego 2,0m; szerokość ścieżki rowerowej 2,4m.
• Klasa obciążeń - A wg PN-85/S-10030
• Kąt ukosu z rzeką Martwa Wisła- 93 stopni
• Światło poziome przęsła żeglownego z uwzględnieniem prowadnic 50m
• Światło pionowe przęseł żeglownych bez otwierania 4m ponad poziom wysokiej wody żeglownej i 5m ponad poziom wody średniej
• Czas otwierania obu przęseł 120 sekund.
2. Budowę odcinka drogi o długości ok. 900m droga klasy G;
3. Budowę budynku obsługi mostu;
4. Przebudowę istniejącego skrzyżowania ulic Nadwiślańskiej - Turystycznej i DW 501;
5. Przebudowę istniejącego skrzyżowania ulic Sobieszewskiej - Łąkowej - Piaskowej;
6. Przebudowę odcinków ulic dojazdowych w zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania DW 501 i prawidłowej obsługi przyległych terenów;
7. Budowę odcinków ciągów pieszych i rowerowych;
8. Budowę urządzeń organizacji ruchu;
9. Budowę przystanków komunikacji zbiorowej i miejsc postojowych;
10. Budowę i przebudowę ogrodzeń;
11. Budowę systemu odprowadzania wód deszczowych wraz z budową elementów kanalizacji deszczowej;
12. Budowę i przebudowę oświetlenia;
13. Przebudowę istniejącego uzbrojenia kolidującego z projektowanym zakresem przedsięwzięcia;
14. Budowę umocnień brzegów Martwej Wisły;
15. Gospodarkę zielenią (wycinki i nasadzenia);
16. Roboty rozbiórkowe - likwidacja istniejącej przeprawy pontonowej i promowej, obiektów budowlanych kolidujących z inwestycją, odcinków istniejącej jezdni.

rel (Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska)

  

Fot.: DRMG