Porty, logistyka
Rada Miejska Rygi podjęła decyzję o przeniesieniu portu handlowego z centrum miasta na położoną bliżej ujścia Dźwiny do morza wyspę Krievu.

Zagospodarowana ma być cała wyspa, poza przyrodniczo cenną jej częścią północą.

Plany przewidują budowę siedmiu nabrzeży przy których planowane roczne przeładunki mają sięgnąć 22 mln ton, z których 12 mln ton będą stanowiły przeładunki węgla.

Do wyspy Krievu zostanie doprowadzona linia kolejowa która obsłuży do 13 mln ton ładunków rocznie, podczas gdy pozostałe 9 mln ton obsłuży transport samochodowy.

Źródło: