Inne

W Rewie, z udziałem wojskowej asysty honorowej, odbyła się uroczystość odsłonięcia kolejnych tablic w Alei Zasłużonych Ludzi Morza. Wziął w niej udział szef Sztabu 3. Flotylli Okrętów komandor Wojciech Sowa.

Podczas ceremonii odsłonięto cztery nowe gwiazdy Alei: kmdr. prof. dr med. Augustyna Dolatkowskiego, kmdr. prof. dr hab. Inż. Leszka Piasecznego, kpt. Ż.W. Stanisława Kosko i Ludwika Habaja.

Kmdr por. dr inż. Bartłomiej Pączek z Akademii Marynarki Wojennej i kmdr ppor. Waldemar Żyłów z Komendy Portu Wojennego za wybitne zasługi w krzewieniu idei i czynów Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz wskrzeszanie i wspieranie Niepodległej umiłowanej Ojczyzny zostali uhonorowani Złotym Krzyżem Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej. Uroczystości zakończyły się złożeniem wiązanek kwiatów pod "Krzyżem Ludzi Morza" i odegraniem "Hymnu do Bałtyku".

Ogólnopolska Aleja Zasłużonych Ludzi Morza w Rewie została otwarta w 2004 roku. Od tego czasu co roku uroczyście wmurowywane są kolejne tablice upamiętniające nadanie tytułu "Zasłużony Człowiek Morza". Tytuł ten nadaje się osobie, która swoim życiem, postawą, pracą przysporzyła sławy polskiemu morzu i przyniosła chwałę Ojczyźnie.

rel (Marynarka Wojenna RP)

Fot.: Radosław Pioch

Komentarze   

+1 małe sprostowanie
Krzyż jaki stoi na Rewskim szperku to "Krzyż Morski" a nie "Krzyż Ludzi Morza". W dniu 9 lipca 2004 roku JE śp. apb Tadeusz Gocłowski poświęcił ten Krzyż. Krzyż został postawiony w miejscu dawnego drewnianego Krzyża, inicjatorem był wójt gminy Kosakowo pan Włudzik a wykonawcą była nieistniejąca już spółka KONREM NAUTA sp z oo ( na marginesie - spółkę tą zniszczyli Stanisław F. I Krzysztof G oraz Wojciech S. z incjatywy i za przyzwoleniem dawnego zarządu funduszu MARS oraz za (wiedzą danego zarządu stoczni Nauta Andrzeja Sz.) W budowie Aleji i Krzyża Morskiego miały też udział firmy z gminy Kosakowo oraz firmy Kormal Nauta i Motor Nauta.
20 czerwiec 2017 : 05:08 mirai Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś