Inne

W poniedziałek, 20 marca w siedzibie Urzędu Morskiego przy pl. Stefana Batorego 4 w Szczecinie odbędzie się wyjazdowe posiedzenie sejmowej KGMiŻŚ. Posiedzenie poprowadzi przewodnicząca Komisji, poseł Dorota Arciszewska-Mielewczyk. W obradach weźmie udział Marek Gróbarczyk, minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej.

Tematem obrad będą m.in. zagrożenia funkcjonowania przystani rybackiej w Rewalu, aktualna sytuacja i perspektywy rozwoju przemysłu stoczniowego, a także sytuacja Polskiej Żeglugi Morskiej w związku z wprowadzeniem w przedsiębiorstwie zarządu komisarycznego.

W planach posiedzenia jest także umówienie projektów ustaw: dotyczącej modernizacji toru Szczecin-Świnoujście do głębokości 12,5 metra oraz czasu pracy na statkach żeglugi śródlądowej.

rel (MGMiŻŚ)