Inne

W dniach 9-10 lutego br. w Morskim Instytucie Rybackim - Państwowym Instytucie Badawczym odbyło się spotkanie zorganizowane przez Międzynarodową Radę Badań Morza (International Council for the Exploration of the Sea, ICES)

Tematem spotkania było określenie kierunków prac dotyczących akwakultury morskiej, zgodnych z priorytetami Planu Strategicznego ICES. Był to niewątpliwie pierwszy w historii przypadek goszczenia w MIR–PIB delegacji ICES na tak wysokim szczeblu - Radę reprezentowali: prezydent - Cornelius Hammer, sekretarz generalna - Anne Christine Brusendorff oraz przewodniczący komitetu naukowego i doradczego - Simon Jennings i Eskild Kirkegaard.

W trakcie spotkania, w którym wzięło udział ponad 30 ekspertów, ustalono potrzebę powołania grupy eksperckiej, która zajmie się między innymi interakcjami akwakultury ze środowiskiem morskim, szacowaniem ryzyka, zagadnieniami metodycznymi, analizą scenariuszy, badaniami pojemności systemu oraz modelowaniem.

rel (Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy)