Inne

W dniach 20-29 stycznia br. odbyły się w Berlinie targi Grüne Woche, największe światowe targi żywności, rolnictwa i ogrodnictwa, promujące zwłaszcza specjalności regionalne, artykuły ekologiczne oraz luksusowe.

Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy uczestniczył w targach wraz z Organizacją Producentów Ryb Jesiotrowatych, Instytutem Rybactwa Śródlądowego, Zarządem Głównym Polskiego Związku Wędkarskiego oraz Stowarzyszeniem Producentów Ryb Łososiowatych. Cykl spotkań rybackich został zainaugurowany w Berlinie konferencją pt. "Dywersyfikacja przyszłością rybołówstwa i akwakultury - rozwój nowych produktów i usług". Konferencja była kontynuacją edycji z poprzednich lat, które cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród przedstawicieli sektora rybackiego, naukowego i publicznego z różnych krajów Unii Europejskiej.

Tematyka konferencji obejmowała takie zagadnienia jak:

- rybactwo profesjonalne, a rybactwo rekreacyjne;
- funkcje współczesnego rybactwa śródlądowego;
- nowe wyzwania i trendy w żywieniu ryb;
- dywersyfikacja czy specjalizacja – gdzie jest przyszłość akwakultury?

MIR-PIB reprezentowała na konferencji dr hab. inż. Iwona Psuty, która przedstawiła perspektywy rozwoju rybołówstwa morskiego z punktu widzenia szans oraz ograniczeń branży.

W drugim dniu konferencji uczestnicy pracowali w grupach panelowych, w których prezentowano i dyskutowano różnorodne zagadnienia związane z dywersyfikacją, innowacjami i rozwojem rynku. Panel dotyczący innowacji prowadzony był przez dr. Mirosława Cieślę (IRŚ) i dr. Adama Mytlewskiego (MIR-PIB). Omówiono wynik badań współpracy nauki z biznesem oraz wskazano kierunki rozwoju. Dodatkowo dr A. Mytlewski zaprezentował wyniki badań akwakultury karpia analizując porównawczo wyniki ekonomiczne gospodarstw w Polsce i Niemczech.

rel (Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy)

Fot.: MIR-PIBFot.: MIR-PIB