Inne

W dniu 13 lutego na najwyższym poziomie Kapitanatu Portu Gdańsk w Porcie Północnym odbyło się seminarium nt. "Port Gdańsk - portem 5. generacji. Dzień dzisiejszy i strategia". 

Organizatorem spotkania, w którym wzięli udział członkowie Polskiego Klastra Morskiego, był Zarząd Morskiego Portu Gdańsk. W imieniu prezesa Łukasza Greinke zebranych powitał Marcin Osowski, dyrektor ds. infrastruktury.

Wprowadzeniem do dyskusji była wnikliwa i obszerna prezentacja Moniki Wszeborowskiej, dyrektor ds. marketingu Portu Gdańsk, która we wstępie wprowadziła uczestników seminarium w istotę problemu na tle historycznego rozwoju portów.

- Opracowując strategię portu Gdańsk, mieliśmy na uwadze perspektywę rozwoju funkcji i przestrzeni portu tak, by spełniał on kryteria portu 5. generacji - mówiła Monika Wszeborowska.

- Na tym poziomie rozwoju port powinien być węzłem logistycznym generującym wartość dodaną oraz kluczowym węzłem dla państw Europy Środkowej i Wschodniej w globalnych łańcuchach dostaw. Infrastruktura i supra struktura powinny być elementami jednolitego systemu zintegrowanego przy pomocy nowoczesnych technologii informatycznych i metod zarządzania. Port 5. generacji jest uniwersalnym intermodalnym węzłem logistycznym pozwalającym przyjmować największe statki na Bałtyku. Dla regionu port powinien być ważnym ośrodkiem przemysłowym z kompleksową obsługą transportu intermodalnego oraz centrum hurtowo-dystrybucyjnym. Port w Gdańsku powinien również odgrywać kluczową rolę na południowym Bałtyku jako węzeł komunikacyjny łączący wodne i lądowe strumienie pasażerskie - wymieniała dyrektor ds. marketingu Portu Gdańsk, dowodząc w toku dalszej prezentacji, że poprzez działania rozwojowe podejmowane przez Zarząd Portu, inwestorów publicznych i operatorów prywatnych port w Gdańsku przybliża się do spełnienia zapisów przyjętych w strategii do 2030 r.

Na najważniejsze kierunki inwestycji oraz działania organizacyjne podejmowane w Gdańsku zwrócił uwagę dyrektor Marcin Osowski, podkreślając, że znaczenie poprawiło się tempo obsługi celnej i innych służb.

- Ważnym czynnikiem przybliżającym port do trendów panujących w świecie i odpowiadającej na potrzeby klientów i zwiększającej jego pozycję konkurencyjną jest wprowadzenie PCS - mówił Julian Skelnik, dyrektor ds. współpracy międzynarodowej, a Ryszard Mazur, dyrektor marketingu podkreślił, że ważny dla portu gdańskiego jest również rządowy program usprawnienie Wisły jako istotnej składowej infrastruktury transportowej Polski.

W czasie dyskusji Ireneusz Rogala z Grupy ASE stwierdził, że rozwój portu nie może odbywać się bez uwzględnienia rozwiązań uwzględniających bezpieczeństwo w różnych jego wymiarach oraz minimalizujących ryzyko procesów realizowanych w porcie. Michał Hamond zauważył, że rozwoju relacji międzynarodowych niezwykle ważny jest rozwój komunikacji i relacji międzyludzkich. Maciej Krzesiński, prezes Centrum Technologii Morskich zwrócił uwagę na możliwości rozwoju zaplecza przemysłowego w otoczeniu portu, w tym przemysłów innowacyjnych. O potencjał portu w kreowaniu inteligentnych specjalizacji w województwie pomorskim – pytał dr Zbigniew Zienowicz, prezes Hydromega. - ZMP Gdańsk jest współzałożycielem morskiego startupu oraz jest partnerem innych innowacyjnych projektów - wyjaśniał dyrektor Osowski.

Spotkanie zakończyło się bezpośrednimi rozmowami biznesowymi między członkami Polskiego Klastra Morskiego.

rel (Polski Klaster Morski)

Komentarze   

+1 Ble, ble ,ble..
A i tak 100 za murzynami
14 luty 2017 : 14:59 kolo Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś