Inne

... o standardach i wyzwaniach dla zrównoważonego rozwoju przemysłu morskiego.

Zrównoważony rozwój przemysłów morskich wykorzystujący nowoczesne technologie to motyw od lat obecny w tematyce Międzynarodowych Targów Morskich BALTEXPO.

W tegorocznej edycji targów filozofia i wartości zrównoważonego rozwoju w tym sektorze gospodarki zostaną jednak szczególnie mocno zaakcentowane za sprawą specjalnej konferencji i strefy targów, których liderem będzie Grupa LOTOS S.A. Porozumienie w tej sprawie zostało właśnie podpisane pomiędzy LOTOSEM, a organizatorem BALTEXPO, Zarządem Targów Warszawskich S.A. 

Intencją porozumienia jest stworzenie podczas BALTEXPO forum skupiającego wszystkie podmioty, których filozofia rozwoju oparta jest na dbałości o środowisko naturalne, społecznej odpowiedzialności biznesu oraz implementacji zaawansowanych technologii pomagających zapewnić bezpieczeństwo, a także zminimalizować wpływ przemysłu na środowisko naturalne.

Formuła wydarzenia stwarza takim podmiotom możliwość zarówno prezentacji swojego dorobku, osiągnięć i planów w przestrzeni targowej, jak i aktywnego udziału w debacie zaplanowanej na drugi dzień targów, 12 września 2017.

rel (ZTW)