Inne

W dniu dzisiejszym Arkadiusz Siwko, pełniący funkcję prezesa zarządu Polskiej Grupy Zbrojeniowej SA od 8 grudnia 2015 r., złożył rezygnację ze stanowiska. Rada Nadzorcza PGZ SA przyjęła rezygnację i podziękowała za jego dotychczasową pracę. Na to stanowisko powołano Błażeja Wojnicza, dotychczasowego prezesa zarządu Polskiego Holdingu Obronnego SA.

Błażej Wojnicz jest prawnikiem (w 2013 r. ukończył aplikację adwokacką), a także absolwentem studiów doktoranckich o profilu ekonomiczno-społecznym w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe, zdobyte w urzędach i instytucjach państwowych, m.in. w Ministerstwie Obrony Narodowej, Biurze Bezpieczeństwa Narodowego, Agencji Mienia Wojskowego oraz Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Posiada doświadczenie zawodowe zdobyte w prywatnych przedsiębiorstwach i kancelariach prawniczych oraz w toku własnej praktyki adwokackiej.

Błażej Wojnicz od grudnia 2015 r. do sierpnia 2016 r. pełnił funkcję członka rady nadzorczej Polskiego Holdingu Obronnego SA, zaś w okresie od sierpnia 2016 r. do lutego 2017 r. był prezesem zarządu Polskiego Holdingu Obronnego SA.

rel (Ministerstwo Obrony Narodowej), AL