Inne

Ponad 90 mln zł będzie kosztować inwestycja "Ochrona brzegów morskich Pobrzeża Koszalińskiego". W piątek Tomasz Bobin, dyrektor Urzędu Morskiego w Słupsku, który jest beneficjentem inwestycji, podpisał umowę na dofinansowanie projektu z Jackiem Chrzanowskim, prezesem Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Umowę podpisano w obecności Stanisława Gawłowskiego, sekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska, Romana Szewczyka, starosty koszalińskiego oraz wójtów gmin, na terenie których będą realizowane inwestycje.

W latach 2014-2015 w kilku miejscowościach wybudowane zostaną konstrukcje chroniące brzeg morski o łącznej długości 3,8 km: w Jarosławcu -  gmina Postomino, na przetoce jeziora Jamno oraz w Chłopach w gminie Mielno, Sianożętach - gmina Ustronie Morskie, a także w Dźwirzynie w gminie Kołobrzeg. Nowe falochrony, ostrogi i opaski brzegowe zmniejszą straty ekonomiczne powodowane sztormami, zapewnią ochronę cennych terenów przyrodniczych, będą sprzyjały rozwojowi turystyki.

Inwestorem jest Urząd Morski w Słupsku. Łączny koszt zakrojonych na szeroką skalę inwestycji wyniesie ponad 92 mln zł, z czego 78 914 924,05 zł to kwota dofinansowania z UE
Celem przedsięwzięcia „Ochrona brzegów morskich Pobrzeża Koszalińskiego” jest budowa konstrukcji ochronnych brzegu morskiego o łącznej długości 3,8 km w 5 lokalizacjach :

  • km 253,880 – 254,555 oraz 255,030 – 255,970 – 1615 mb – Jarosławiec,
  • km 294,170 – 294,710 – 540 m – przetoka jeziora Jamno, gmina Mielno,
  • km 304,720 – 305,040 – 320 m, Chłopy, gmina Mielno,
  • km 323,080 – 323,280 – 200 m, Sianożęty, gmina Ustronie Morskie,
  • km 342,900 – 344,025 – 1 125 m, Dźwirzyno, gmina Kołobrzeg.

Wszystkie odcinki znajdują się w granicach administracyjnych województwa zachodniopomorskiego.
Dzięki budowie systemu ochronnego brzegu morskiego we wskazanych lokalizacjach, zostanie zapewniona efektywna ochrona brzegu morskiego o długości 3,8 km bieżących wybrzeża, zredukowane także zostaną straty ekonomiczne spowodowane niszczącym działaniem sztormu. Objęcie projektem terenów cennych ze względów przyrodniczych jak i turystycznych przyczyni się do realizacji polityki spójności i zrównoważonego rozwoju zarówno na poziomie regionu jak i kraju. Realizacja projektu przywróci nowe tereny do właściwego stanu, a to dzięki zahamowaniu postępu erozji i utrzymaniu położenia linii brzegowej.

Zakres rzeczowy inwestycji przewiduje:
a) Jarosławiec – wybudowanie zespołu 5 falochronów brzegowych o długości 150-200 m i zespołu 7 ostróg brzegowych, wykonanie drenażu podnóża i zboczy klifu;
b) Jamno – wykonanie ażurowego falochronu osłonowego o długości 250 m i dwóch opasek brzegowych o długości 250 m każda;
c) Chłopy – wykonanie opaski brzegowej narzutowej o długości 320 m;
d) Sianożęty – wykonanie 3 sztuk ostróg prostych;
e) Dźwirzyno – wykonanie 11 sztuk ostróg (6 szt. „T”-owych i 5 szt. prostych).

Hubert Bierndgarski