Inne

Nielegalny połów ryb kosztuje globalną ekonomię 23 biliony dolarów rocznie. Rybacy działający poza prawem wykorzystują duże braki w nakładach na kontrolę i ustawodawstwo, zwłaszcza w krajach rozwijających się. Nowy projekt Interpolu pod nazwą "SCALE" planuje rozwiązać ten problem.

- Projekt SCALE to ważny składnik dużego, światowego problemu, jakim są nielegalne połowy - zapowiada szef działań dotyczących środowiska w Interpolu, Joshua Reichert. - Rybacy działający poza prawem zagrażają swoim kolegom poruszającym się w ramach prawa, jak również środowisku, bowiem ich działalność powoduje problemy związane z dbałością o życie ryb i kontrolę ich populacji. Piraci mają na sumieniu nie tylko nielegalne połowy, ale także pranie pieniędzy i wykroczenia podatkowe, a swymi działaniami napędzają przestępczą spiralę w niektórych regionach świata. Międzynarodowy zasięg i doświadczenie, sprawiają, że Interpol jest idealną jednostką do walki z nielegalnymi rybakami. - Projekt SCALE jest naturalną kontynuacją działań Interpolu w celu zapewnienia bezpieczeństwa środowiska i wielu gatunkom zwierząt - zapowiedział David Higgins, menadżer działań na rzecz środowiska w Interpolu. W projekcie przewidziane są działania nad zwiększaniem świadomości zagrożeń płynących z nielegalnego połowu ryb i konsekwencji takich działań. W ramach SCALE planowana jest współpra ponad granicami, zwiększanie kontroli i monitoring wód.

Źródło: